Yasal Düzenlemeler


18.04.2007 tarihinde kabul edilen ve 02.05.2007 tarihinde 26510 nolu resmi gazetede yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile yasal çerçeve belirlenmiştir. Daha sonra Birçok Bakanlık bu konuda yönetmelikler çıkararak yapılması gereken ayrıntılar belirlenmiştir.

Enerji Bakanlığı 25.10.2008 tarihinde çıkardığı ve 27.10.2011 tarihinde yenilediği “Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ile Kurumların yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve şekilleri ortaya koymuştur. Son yönetmeliğe göre 10.000 m2 üzeri veya 250 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) Kamu Binalarının, 20.000 m2 üzeri veya 500 TEP özel hizmet binalarının, en az 1 Enerji Yöneticisi bulundurmaları veya bu hizmeti satın almaları gerekmektedir. Yine aynı yükümlülüğe sahip binaların enerji etütlerini yaptırmaları gerekmektedir. Endüstriyel İşletmeler içinse; 1.000 TEP üzeri olan işletmeler en az 1 Enerji Yöneticisi bulundurmakla, 5.000 TEP üzeri işletmelerin enerji etüdü yaptırmakla ve 50.000 TEP üzeri işletmelerin Enerji Yönetim Birimi kurmakla yükümlüdür. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5627 sayılı kanun kapsamında 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak çıkardığı “Bina Enerji Performans Yönetmeliği” ile konutlarda ve binalarda Enerji Verimliliği konusunda yapılması gerekenleri belirlemiştir. Yönetmelikte binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre 01.01.2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaların 2017 yılına kadar, 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat alan binaların ise yapı kullanım ruhsatı aşamasında Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almaları zorunludur. Yönetmeliğin kapsam dışında bıraktığı binalar şunlardır; Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürüten binalar, 2 yıldan az kullanılacak binalar, kullanım alanı 50m2 den az olan binalar, seralar, atölyeler, iklimlendirme yapılmayan depolar, cephanelikler, ardiyeler, ahır, ağıl gibi…

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 08.10.2007 tarihli ve 26667 sayılı Resmi Gazete “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” çıkararak Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler yer almasını belirlemiştir.

Ulaştırma Bakanlığı 09.06.2008 tarihli ve 26901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile ulaşım da enerji verimliliği esaslarını belirlemiştir.

BİZE ULAŞIN
setas@setasenerji.com.tr 0 232 347 74 74 Mansuroğlu Mah. 283/6 Sokak
No:2 BAYRAKLI/İZMİR

© SETAŞ ENERJİ - Tüm telif hakkı saklıdır