Ölçümler


ENERJİ KALİTESİ ÖLÇÜMÜ
Enerji analizörü ile yapılacak ölçümlerde işletmenizin elektrik enerjisinin kalitesi ölçülmektedir. Yapılan ölçümler sonucunda, anlık akım, gerilim ve güç değerleri, güç faktörü, harmonik ölçümleri gibi birçok noktada enerjinin kalitesi kolayca değerlendirilebilmektedir.

DUVAR ISI GEÇİRGENLİK PERFORMANSI ÖLÇÜMÜ
U katsayısı ölçüm cihazı ile binalarınızdaki duvarların ısı iletim katsayısı ölçümü yapılmaktadır. Yapılan bu ölçümler, binanın içerisindeki enerjinin ne kadarını boşa harcadığımız konusunda bir fikir vermektedir. Yalıtım öncesi ve sonrasında yapılacak olan ölçümler ile, yalıtımın binaya ne kadar fayda sağladığı tespit edilebilmektedir.

AYDINLIK SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ
Lüxmetre cihazı ile, ortamlarınızın aydınlık şiddeti ölçülmektedir. Yapılan ölçümler, standartlara uygun aydınlık seviyeleri ile karşılaştırılarak, aydınlatma için fazla bir enerji gideri olup olmadığı kontrol edilebilmektedir. Bunun yanında çalışma alanlarındaki aydınlık seviyesinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli olup olmadığı tespit edilmektedir.

BASINÇLI HAVA TESİSATI ÖLÇÜMLERİ

Basınçlı hava hattınızda,

  1. İstenilen noktadan basınç ölçümü,
  2. İstenilen noktadan çiğ noktası (havanın nemlilik oranı, hava kalitesi),
  3. İstenilen noktadan, istenilen anda geçen havanın hızı ve hava miktarı ölçümü,,
  4. Sanayide büyük bir enerji kaybına sebep olan basınçlı hava hatlarındaki sesleri kulak ile duyulamayacak seviyede olan kaçak noktalarının tespiti yapılmaktadır.

HAVA KANALI ÖLÇÜMLERİ
Hava kanallarında, kanaldan geçen havanın sıcaklık, nem, hız ve hava miktarı ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler sayesinde kullanılan cihazların verimliliği hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

TERMAL ÖLÇÜMLER
Termal kamera cihazı ile cisimlerin sıcaklıklarını uzaktan infrared olarak ölçebilmekteyiz. Sıcaklık farklılıklarını renksel olarak görsel anlamda başarılı bir şekilde fotoğraflayan bu cihaz, sanayide kazan/fırın, chiller sistemi ve tüm tesisatlarda ısı kayıplarını, elektrik motorlarında ve kablolardaki ısınmaları, binalarda ise ısı köprülerini görmemizi sağlar.

SICAKLIK ÖLÇÜMÜ
Sıvı daldırma probu ve yüzey sıcaklık ölçer probu ile sıvılarda ve katı cisimlerin yüzeylerinde sıcaklık ölçümü yapılabilmektedir. Ayrıca ulaşılması elverişsiz veya güvensiz noktaların sıcaklık ölçümü, Lazer Termometre cihazı ile uzaktan gerçekleştirilebilmektedir.

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Ses şiddeti ölçer ile, bulunduğunuz ortamdaki gürültü seviyesini ölçmemiz mümkündür. Bu ölçüm sonucunda içinde bulunduğunuz ortamdaki gürültü seviyesinin, iş sağlı ve güvenliği açısından uygun olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

DEVİR/HIZ ÖLÇÜMÜ
Takometre cihazı ile dönen cisimlerin temaslı veya temassız ölçüm metoduyla dönüş hızları ve devir sayıları ölçülebilmektedir.

SIVI İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ
Kazanlarınızın blöf suyundan alınan numunelerin veya istediğiniz herhangi bir sıvının iletkenlik ölçümü yapılmaktadır.

KAZAN/FIRIN YANMA VERİMİ – EMİSYON ÖLÇÜMÜ
Baca gazı analizi cihazı ile kazan veya fırınlarınızda yanma verimi ölçümü yapılabilmekteyiz. Ayrıca sahip olduğu sensörler sayesinde çevresel faktörleri ilgilendiren, hava kirliliğine sebep olan NO, NO2, SO2 parametrelerinin ölçümü hizmeti de sağlanabilmektedir. Bu emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalarınıza ışık tutacak sonuçlar rapor halinde sunulmaktadır.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Toprak direnci; toprağın elektrik akımını geçirebilmesi sırasında gösterdiği tepkiye denmektedir.

Elektrik tesisatında akım taşıyan iletkenler arasında olması gereken dirence yalıtkanlık direnci denir. Bu yalıtkanlık direncinin iyi olmaması durumunda kısa devre ve kaçaklar oluşarak sisteme zarar vermektedir.

Setaş Enerji Uzman Mühendis kadrosu ile binanızdaki ;Topraklama tesisatının yeterliliğini, hattaki kaçakları topraklama ölçüm cihazı ile ölçerek incelemektedir.

KONDENSTOP ÖLÇÜMÜ

Buhar Kapanı/Kondenstop, buhar sistemlerinde yoğuşma sonucu oluşan kondensin sistemden dışarı atılması için kullanılan tesisat elemanlarıdır.

Buhar devrelerinde (hatlarında) sürdürülebilir  verimliliğin sağlanabilmesi adına hat tasarımlarından sonra önemli olan ilk parametre sağlıklı kondens dönüşünün olmasıdır.

Buhar hattı hat üzerinde oluşan sıvı; ısı transferinin azalması, ekipmanlarda korozyona sebep olur.(KoçDarbesi),gittikçe artan bakım maliyetleri sorunlarına sebep olur.

Setaş Enerji olarak bizler işletmenizde mevcut olan kondenstop  gruplarınızın bağlantı kontrolu, doğru seçim olup olmadığını, verimli çalışıp çalışmadığını termal ve ultrasonik ölçüm yaparak incelemekteyiz.

DEBİ ÖLÇÜMÜ

Herhangi bir kesitten birim zamanda geçen akışkan hacmine debi denir. Ultrasonik debimetreler  sesin yayılma frekansını algılar ve akan sıvının ortamda meydana getirdiği frekans kaymalarına göre  ölçüm yaparlar.

Bizler de işletmenizdeki akışkan boru ve boru içersinden geçen akışkana herhangi bir zarar vermeden;

Akışkan Hızı, Akışkan Debisi, Ölçüm Esnasında Geçen Toplam Akışkan Miktarı Ultrasonik Debimetre ölçümü ile incelemekteyiz.

 

 

 

 

BİZE ULAŞIN
setas@setasenerji.com.tr 0 232 347 74 74 Mansuroğlu Mah. 283/6 Sokak
No:2 BAYRAKLI/İZMİR

© SETAŞ ENERJİ - Tüm telif hakkı saklıdır