Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetlerimiz


 • Kurumlara Özel Eğitimler: Hizmet ve üretim koşulları dikkate alınarak kuruma özel hazırlanmış içerik ile kurum çalışanlarına verilen eğitimlerdir. Bu eğitimler Enerji Verimliliğinin sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir.
   
 • Kısa Süreli Eğitimler: Mühendisler, Teknikerler, Teknisyenler, Teknik personeller ve öğrencilere yönelik uzmanlık programlarına göre yapılan 1-2 günlük eğitimlerdir. Amaç eğitim konusu cihaz ve ekipmanların, çalışma prensiplerinin ve enerjinin verimli kullanılması tekniklerinin incelenmesidir.
   
 • Enerji Yöneticisi Eğitimleri: 5627 sayılı kanun gereği Enerji Bakanlığının zorunlu kıldığı işletmelerde istihdam edilmesi gereken mühendislere verilir. Teorik ve Uygulama olmak üzere 2 aşamalı bir eğitimdir.
   
 • EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Uzman Eğitimleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının zorunlu kıldığı Enerji Kimlik Belgesi hazırlanabilmesi için mimar ve mühendislere verilen Teori ve Uygulamalı BEP-TR programı eğitimidir.
   
 • Bilinçlendirme Seminerleri: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Serbest Bölgeler (SB), Meslek Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerine verilen çalışma hayatında enerji verimliliği, günlük hayatta enerji verimliliği ve kanun ve yönetmeliklerle enerji verimliliği konulu seminerlerdir.
BİZE ULAŞIN
setas@setasenerji.com.tr 0 232 347 74 74 Mansuroğlu Mah. 283/6 Sokak
No:2 BAYRAKLI/İZMİR

© SETAŞ ENERJİ - Tüm telif hakkı saklıdır